DRŽAVNA NAGRADA “FAUST VRANČIĆ” ZA 2022. GODINU DODIJELJENA JE NAŠOJ ČLANICI OLIVERI STOJAKOVIĆ!!

Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2022. godinu
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA mzo.gov.hr KLASA: 061-04/22-01/00039URBROJ: 533-06-23-0002Zagreb, 8. ožujka 2023. Na temelju članka 39. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 5., 9., 10. i 12. Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ koji je imenovao Sabor Republike Hrvatske Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 142/21.), u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Zdenko Kovačić te članovi: prof. dr. sc. Božidar Matijević, Nikola Dmitrović, prof. mentor, Dragan Pavelin, dipl. ing., Marko Ilijašev, dipl. ing., prof. dr. sc. Ante Markotić i mr. sc. Marko Pavić, na sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine donio je ODLUKU O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE TEHNIČKE KULTURE „FAUST VRANČIĆ“ ZA2022. GODINUI. U skladu s Pravilnikom o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“, Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ dodjeljuje za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi za 2022. godinu petnaest nagrada: jednu nagradu za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i četiri godišnje nagrade udrugama. II. Nagrada „Faust Vrančić“ za životno djelo dodjeljuje se:

prof. dr. sc. Goranu Sučiću, Filozofski fakultet, Split.
III. Godišnja nagrada pojedincima dodjeljuje se:

Danijelu Eskeričiću, mag. ing. elektr., Elektrotehnička škola, Zagreb
Mladenu Horvatiću, Sisak
Marijani Kapetanović, Modelarski centar Kutina
Anti Miliću, mag. ing., Osnovna škola kralja Zvonimira, Solin i Osnovna škola don Lovre Katića
Daliji Milić Kralj, dipl. ing., Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik
Alenki Njegovac, dipl. ing., Osnovna škola Vladimira Nazora, Daruvar
Svjetlani Seljanec Savković, ing., Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
Oliveri Stojaković, dipl. ing., Prva srednja škola Beli Manastir
Jeleni Tuksar, mag. ing., Osnovna škola Jože Horvata, Kotoriba, Osnovna škola Sveti Martin na Muri, Sveti Martin na Muri
Mladenu Vidoviću, prof., Osnovna škola Luka, Zagreb – Sesvete.
IV. Godišnja nagrada udrugama i drugim pravnim osobama dodjeljuje se:

Društvu pedagoga tehničke kulture Ogulin, Ogulin
Kino klubu Split, Split
Zajednici tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik
Zajednici tehničke kulture Primorsko-goranske županije, Rijeka.
V. Sastavni dio ove odluke je obrazloženje o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2022. godinu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predsjednik Odboraprof. dr. sc. Zdenko Kovačić

Odgovori