Mjesečne arhive: Ožujak 2015.

ŠTEDLJIVI GENERATOR

Štedljivi generator služi za istovremeno napajanje više istosmjernih potrošača, kao i za punjenje mobitela ili drugih uređaja koji se priključuju preko USB porta, pri čemu se sve napaja iz jednog galvanskog članka napona 9 V . Štedljivi generator se sastoji od slijedećih sastavnih dijelova:
1. Galvanski članak 9 V,
2. Istosmjerni motor-generator sklop,
3. Ni-Cd baterije,
4. Priključak za napajanje različitih trošila.
PREDNOSTI ovog sklopa su:

1.NEOVISNO NAPAJANJE VIŠE ISTOSMJERNIH TROŠILA,

2.MALA POTROŠNJA UREĐAJA,

3.DUG VIJEK TRAJANJA GALVANSKOG ČLANKA OD 9 V,

4.PRAKTIČNA PRIMJENA TAMO GDJE NEMA MREŽNOG NAPAJANJA (NA IZLETU, U VIKENDICI).

AUTOR: ERNST NORBERT
MENTOR: BONI TIBOR

BROJAČ PLASTIČNIH BOCA

NAMJENA SKLOPA:
Brojač plastičnih boca sastoji se od slijedećih sklopova:
1. Elektronički sklop brojača u kojem najvažniju ulogu ima Atmel mikrokontroler AT89C2051 u kojem je smješten program u programskom jeziku Bascom pomoću kojeg se broje PVC boce.
2. LCD displej s 16*2 znamenaka s reguliranom pozadinskom rasvjetom, koji služi za prikaz broja PVC boca.
3. Osjetilo prekida koje se sastoji od sklopa ultra bright LED dioda i fotootpornika sa sklopom za formiranje impulsa potrebnog za pravilno registriranje impulsa na ulazu u mikrokontroler. Impulse dovodimo na nožicu 6 mikrokontrolera tj. na ulaz P3.2 koji radi u režimu Interrupta.
4. Pokretna traka s istosmjernim elektromotorom i reduktorom, koja služi za prijenos PVC boce kroz kućište brojača.
5. Sklop za serijsku komunikaciju između mikrokontrolera i PC-a, koji služi da nakon završetka brojanja boca i nakon uključenja prekidača, koji je spojen na nožicu 14, pošalje podatak o broju boca računalu, na kojem se vrši ispis računa.
FUNKCIONIRANJE SKLOPA:
Brojač PVC boca uključujemo pomoću prekidača koji se nalazi na prednjoj strani desktop kućišta. Uključeno stanje pokazuje zelena LED dioda na prednjoj strani kućišta. Napajanje sklopa izvedeno je s napajanjem iz računala 12 V, pri čemu je na elektroničkoj pločici korišten stabilizator napona 7805, koji stabilizira dovedeni napon na +5 V koji je potreban za napajanje i rad mikrokontrolera.
Pomoću drugog prekidača koji se nalazi na prednjoj strani kućišta uključujemo LCD displej, a pozadinska rasvjeta displeja može se regulirati potenciometrom koji se nalazi pokraj njega.
Pomoću kip prekidača sa stražnje strane kućišta uključimo pokretnu traku.
Pomoću tipkala za RESET resetiramo brojač i kada počnemo stavljati PVC boce na pokretnu traku onda sklop svjetleće diode i fotootpornika daje impuls u sklop za formiranje impulsa, a nakon toga se odvodi u mikrokontroler gdje se vrši brojanje i istovremeno se prikazuje stanje brojača na LCD displeju sa 16×2 znamenaka. Impuls za svaku izbrojanu bocu može se vidjeti kratkotrajnim uključenjem plave svijetleće diode na gornjoj strani kućišta sklopa.
Kada završimo sa stavljanjem svih boca na pokretnu traku, onda pritiskom na prekidač sa stražnje strane kućišta šaljemo podatak o broju izbrojanih boca i o cijeni, osobnom računalu, preko COM1 serijskog porta. Podatak s tog porta moguće je isprintati s programima u više programskih jezika kao npr. Visual Basic ili Q-Basic, a podatak se može vidjeti i u terminalskom prozoru unutar programskog jezika BASCOM.
Sklop brojača PVC boca može se upotrijebiti za brojanje boca tamo gdje se vrši otkup te sirovine.
INOVA2009
AUTOR: JOŽEF KRISTIAN
MENTOR: BONI TIBOR

TAJMER ZA FOTO POSTUPAK

NAMJENA SKLOPA:
Tajmer ili vremenski sklop služi za odbrojavanje vremena potrebnog za osvjetljavanje foto oslojene tiskane pločice pri izradi tiskane pločice za različite elektroničke sklopove. Nakon podešavanja vremena potrebnog za osvjetljavanje u sekundama ili minutama (moguće je i u satima) uključenjem tajmera kreće odbrojavanje vremena, što se može pratiti na dvostrukom sedamsegmentnom displeju, a nakon toga se preko releja isključuje strujni krug žarulje za osvjetljavanje.
Osnovni dio tajmera je Atmelov mikrokontroler AT89C2051 u koji se smješta program u programskom jeziku Bascom i pomoću kojeg se upravlja s radom tajmera.
Tajmer možemo upotrijebiti i za mnoge druge svrhe, a ne samo za osvjetljavanje fotooslojene pločice, npr. za odbrojavanje vremena potrebnog za nagrizanje u natrijevom hidroksidu (NaOH), za odbrojavanje školskog sata i uključenje zvona, za uključenje sustava za navodnjavanje itd..
FUNKCIONIRANJE SKLOPA:
Nakon uključenja napajanja pomoću prekidača na gornjoj strani kućišta, tipkalom RESET vrši se uključenje strujnog kruga žarulje koja simulira uređaj za osvjetljavanje tiskane pločice. Zatim pomoću tipkala br.3 MOD treba odabrati režim rada tajmera. Odabrani režim rada može se prepoznati po tome što u režimu sekunde decimalna točka brzo treperi, u režimu minuta decimalna točka ne svijetli, a u režimu sata decimalna točka stalno svijetli. Uz to pomoću tipkala br.2 GORE i tipkala br. 4 DOLJE može se namjestiti vrijeme u određenom odabranom režimu rada. Osim toga treba priključiti na napon 220 V sklop za uključenje trošila preko optoizolatora, koji nam u ovom slučaju simulira uređaj za osvjetljavanje foto oslojenih tiskanih pločica (prema fotografiji). Nakon toga se tipkalom br. 1 START vrši pokretanje odbrojavanja podešenog vremena u odabranom režimu rada.
Funkciju odbrojavanja vremena i prikaz na sedamsegmentnom displeju s dvije znamenke izvršava program u BASCOM programskom jeziku koji se nalazi u flash memoriji mikrokontrolera AT89C2051.
Po isteku namještenog vremena i režima rada, koji se može pratiti na displeju, vrši se otpuštanje kontakata releja pri čemu se isključuje strujni krug trošila (žarulje priključene na 220 V).
IMG_0094
AUTOR: AKERMAN DANIJEL
MENTOR: BONI TIBOR

PWM UPRAVLJANJE MIKROKONTROLEROM

Sažetak:
PWM upravljanje raznim trošilima uz pomoć mikrokontrolera ostvaruje se tako što mikrokontroler radi kao analogno-digitalni pretvarač, pri čemu se trošilo uključuje 30 puta u sekundi te se brzina dobije preračunavanjem iz izmjerenog vremena uključenja i isključenja. Najvažniji elementi su otpornici R3, R5 i kondenzator C6, te potenciometar P, koje mikrokontroler koristi pri A/D pretvorbi. Mjereni analogni napon se dovodi s klizača potenciometra na (-) ulaz analognog komparatora, dok se na (+) ulaz dovodi pilasti napon nastao punjenjem kondenzatora C6. Mikrokontroler prati promjenu stanja na izlazu komparatora do trenutka kada se naponi na (-) i (+) ulazima izjednače. Što je mjereni napon viši, proteći će više vremena i to je osnovni princip na kojem radi ovaj sklop. Kada sedamsegmentni displej prikaže vrijednost 0 tada je sklop isključen, a kada prikaže broj 9 onda je sklop stalno uključen, dok ostali brojevi znače određenu brzinu vrtnje trošila.
Namjena:
1. Za regulaciju brzine ventilatora u motornom vozilu sa sedamsegmentnim displejom,
2. Za kontrolu brzine vrtnje okretanja ražnja,
3. Kao tajmer za svjetlo i dr.
pwm
AUTOR: ERNST NORBERT
MENTOR: BONI TIBOR

BIOFEEDBACK

Sažetak:
Biofeedback je tehnika liječenja kojom se osobe treniraju kako poboljšati svoje zdravlje kontroliranjem tjelesnih unutarnjih procesa koji su inače automatski i nevoljni, kao npr. puls, krvni tlak, napetost mišića, tjelesna temperatura. Svi ti podaci mogu se mjeriti elektrodama i prikazivati na monitoru koji mogu vidjeti i bolesnik i njegov liječnik. Monitor korisniku predstavlja svojevrsnu povratnu vezu o unutarnjim procesima u njegovu tijelu. Danas se biofeedback uređaji mogu koristiti uz pomoć osobnog računala, ali i kao samostalni uređaji, a dostupnost i vrsta uređaja svakim danom je sve veća. Takvi uređaji mogu mjeriti temperaturu kože, galvanski otpor kože, krvni tlak, disanje, aktivnost mozga, mišića, te pomagati kod problema inkontinencije.
Namjena:
Biofeedback je vrlo efektivna metoda terapije za mnoga stanja, ali se primarno koristi za liječenje visokog krvnog tlaka, migrenske glavobolje, kronične boli i inkontinencije. Efektivnost biofeedback terapije još je veća u kombinaciji sa tehnikama relaksacije i kognitivnim terapijama. Biofeedback uređaj pomaže kod simpatičkog ili adrenalnog stresa. Također, koristan je i kod neadekvatne kontrole nad jednim ili grupom mišića.
Stanja koja se mogu tretirati biofeedback uređajem su na primjer:
– poremećaj tjeskobe,
– blaga depresija,
– epilepsija,
– glavobolja,
– poboljšanje koncentracije kod učenja ili meditacije,
– nadziranje moždanih valova ili dostizanja unutarnjeg mira,
– mišićno-skeletni poremećaj kronične napetosti mišića,
– terapije za relaksaciju,
– terapije za oslobađanje od stresa,
– djelovanje protiv sindroma kronične boli,
– kod visokog krvnog tlaka,
– kod astme,
– kod urinarne inkontinencije,
BIOFEEDBACK
AUTORI:VUČAK-MIKIĆ MARIO I BUDIMIR VEDRAN
MENTOR: JALŠOVEC DRAŽEN

STUBIŠNI AUTOMAT

Stubišni automat s mikrokontrolerom služi za programsko upravljanje sa stubišnom rasvjetom u stambenom objektu s više katova. Vrijeme uključenosti stubišne rasvjete može se unaprijed odabrati pomoću preklopke s 5 različitih vremena, što se može pratiti i na LCD displeju s pozadinskom rasvjetom. Rasvjeta se uključuje nakon pritiskanja tipkala za uključenje. Moguće je i korištenje sklopa bez prethodnog podešavanja vremena, tako da odmah pritisnemo tipkalo, pri čemu imamo unaprijed programirano vrijeme od 30 sekundi ili posljednje podešeno vrijeme na preklopki.
PREDNOSTI:
• Stubišni automat s mikrokontrolerom omogućava jednostavno uključenje stubišne rasvjete uz prethodno podešavanje vremena trajanja uključenosti pomoću preklopke. Sklop možemo koristiti i na taj način da uvijek na početku korištenja podesimo željeno vrijeme koje se uvijek koristi, ili da se svaki puta preklopkom podešava novo vrijeme rada rasvjete.
• Funkcioniranje sklopa može se pratiti na LCD displeju 16*2 znamenke s reguliranom pozadinskom rasvjetom.
• Izuzetno jeftino i pouzdano korištenje stubišnog automata.
• Jednostavna montaža na postojeću instalaciju. Na svaki kat se može ugraditi jedna preklopka za odabir vremena i tipkalo.
• Mogućnost korištenja automata u slučaju nestanka mrežnog napona uz korištenje odgovarajuće baterije i solarnih ćelija montiranih na krov zgrade.
stubišni automat2
AUTOR: ERNST NORBERT
MENTOR: BONI TIBOR

MJERAČ UDALJENOSTI

Mjerač udaljenosti služi za mjerenje udaljenosti od nekoliko milimetara do više kilometara, pri čemu se izmjerena vrijednost može prikazazti na LCD displeju u centimetrima ili metrima. Mjerač udaljenosti se sastoji od slijedećih sastavnih dijelova:
1. Elektronički dio s mikrokontrolerom,
2. Enkoder iz optičkog miša kao osjetilo prekida,
3. Kotač s ručkom za držanje.
1. U elektroničkom dijelu mjerača najvažniju ulogu ima Atmelov mikrokontroler AT89C2051 u koji se smješta program u programskom jeziku Bascom i pomoću kojeg se upravlja s radom mjerača. Nakon uključenja napajanja potrebno je odabrati u kojoj mjernoj jedinici želimo izmjeriti udaljenost, u centimetrima ili metrima. Nakon toga tipkom RESET pokrećemo program za brojanje vanjskih prekida s kotača prilikom pomjeranja mjerača uz pomoć ručke. Izmjerena vrijednost prikazuje se na LCD displeju.
2. Osjetilo prekida ili enkoder prilikom okretanja kotača, po kojem klizi, daje određen broj kratkih impulsa koji su potrebni za izračunavanje izmjerene udaljenosti između početne i krajnje točke mjerenja.
3. Kotač s ručkom za držanje služi za smještaj osjetila prekida i elektroničkog sklopa. Unutar elektroničkog dijela nalazi se baterija od 9V za napajanje, te stabilizator napona koji snižava napon od 9 V na +5 V koji je potreban za rad mikrokontrolera.
4. Impulse dovodimo na nožicu 8 mikrokontrolera na ulaz P3.4 , koji radi u režimu Timer0 i konfiguriran je kao Counter (brojač).
UPUTE ZA RUKOVANJE
1. Kip prekidačem na prednjoj strani elektroničkog dijela mjerača uključite napajanje sklopa što se vidi uključenjem zelene LED diode pokraj prekidača.
2. Pomoću drugog kip prekidača odaberite željenu mjernu jedinicu za prikaz izmjerene udaljenosti GORE u centimetrim cm , DOLJE u metrima m.
3. Pripremimo kotač s nosačem za mjerenje udaljenosti, te pomoću tipkala RESET uključimo mjerač i počinjemo s guranjem i istovremenim prikazom izmjerene udaljenosti na LCD displeju u odabranoj mjernoj jedinici.
4. Nakon završetka mjerenja željene udaljenosti isključimo prekidač za napajanje sklopa.

MINJA

mjerač udaljenosti
mjerač
AUTOR: MINJA MALOVIĆ
MENTOR:TIBOR BONI

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

NAVODNJAVANJE
Namjena: Sustav za navodnjavanje uz pomoć mikrokontrolera Atmel, omogućava programirano navodnjavanje svih površina s raznim kulturama, na otvorenom ili u plastenicima i staklenicima. Prilikom podešavanja sustava potrebno je odabrati vrijeme trajanja navodnjavanja, a nakon toga se, preko LCD displeja prati preostalo vrijeme rada, nakon čega se sustav isključuje. Dovod vode se, osim iz vodovodne mreže, može izvesti i iz spremišta oborinskih voda ili iz kanala riječnih tokova, preko pumpe male snage.
Tehničke karakteristike:
Jednostavan sklop, s vrlo niskom cijenom izrade, ima vrlo veliku pouzdanost rada zbog korištenja mikrokontrolera u programiranom načinu rada. Program se može prilagoditi prema želji ili potrebama pojedinih korisnika sustava za navodnjavanje. Napajanje elektroničkog dijela može se izvesti, osim iz gradske mreže, i preko malog istosmjernog izvora ili baterije od 12 V. U vremenu globalnog zatopljenja i sve viših temperatura u vrijeme rasta biljaka, te zbog potrebe za što racionalnijom uporabom vode, ovakav sustav za navodnjavanje predstavlja jedno odlično rješenje za mala i srednja gospodarstva ili seoska domaćinstva koja se bave proizvodnjom raznih poljoprivrednih kultura, pogotovo što se voda za navodnjavanje može dovoditi i iz spremišta oborinskih voda ili iz kanala riječnih tokova.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
AUTOR:BUDIMIR VEDRAN
MENTOR:BONI TIBOR

DONACIJA OPREME

2015-03-29 10.01.25
Ovaj tjedan je stigla donacija opreme za našu UDRUGU INOVATORA BARANJE od INSTITUTA ZA RAZVOJ I INOVATIVNOST MLADIH- preko projekta Croatian Makers, te se ovim putem zahvaljujem gospodinu Nenadu Bakiću i Luki Frlan.
Pristigla oprema: Papsberry Pi, Komplet Arduino Uno s Rfid modulom i dr. komponentama, te dva CamJam EduKit-a.