Mjesečne arhive: Travanj 2015.

HOLOGRAM REKLAMA

Sažetak:
Hologram reklama je uređaj koji je namijenjen za ispisivanje teksta pomoću svjetlosnih efekata. Sklop radi na principu paljenja svijetlećih dioda u određenom trenutku, pri čemu je iskorištena tromost oka. Uređaj je elektromehanički i sastoji se od postolja, prijenosnog mehanizma, glavnog nosača, nosača LE dioda i upravljačkog sustava. Upravljački sustav je realiziran pomoću mikrokontrolera Atmel u kojem je pohranjen program za upravljanje paljenjem LE dioda, foto senzora koji očitava trenutni položaj cjelokupnog sustava i klasičnog skupa elemenata koji omogućuju rad mikrokontrolera. Elementi upravljačkog sustava zalemljeni su na tiskanu pločicu, a 8 LE dioda je zalemljeno jedna iznad druge na drugu tiskanu pločicu. Na glavnom nosaču su učvršćene te dvije tiskane pločice, a sve zajedno na osovini elektromotora. Za konstantnu brzinu okretanja elektromotora koristi se stabilizirani napon napajanja od 6 V. Konstantnu brzinu okretanja osigurava uređaj za stabilizaciju broja okretaja na principu centrifugalne sile, a pri naponu od 6 V brzina okretanja je 1200 okretaja/min, odnosno 20 okretaja/s. To je dovoljno brzo da ljudsko oko ne vidi treperenje. Foto osjetilo (sklop LE diode i foto tranzistora u zajedničkom kućištu s otvorom) se postavlja na rub pločice s LE diodama, a na kućištu se nalazi limena ručica koja svaki puta prilikom rotacije presijeca svjetlosni snop. Pod djelovanjem istosmjernog motora dolazi do rotacije pločice s elektronikom i sustava LE dioda. Kada LE dioda iz osjetila osvijetli fototranzistor, koji je povezan na pin P3.2 mikrokontrolera, na pinu P3.2 će se pojaviti negativni impuls. U programu je taj pin određen kao ulaz za vanjski prekid i njime je određen trenutni položaj kraka s LE diodama.
Namjena: Uređaj se koristi za kontinuirano ispisivanje teksta reklame za neki proizvod ili u ovom slučaju će služiti za promociju zanimanja koje upisuje naša škola, prilikom posjeta osnovnim školama. Uz određene programske preinake mogu se postići i razne grafičke animacije. Uz to korištenjem RGB LE dioda umjesto bijelih LE dioda, moguće je poboljšati prikazani tekst ili animaciju tako da se tekst prikaže u više boja.
Rukovanje: Rukovanje uređajem je vrlo jednostavno:
1. PRIKLJUČITE ISPRAVLJAČKI UREĐAJ NA IZMJENIČNI NAPON POMOĆU UTIKAČA,
2. UKLJUČITE ISTOSMJERNI IZVOR NAPONA POMOĆU PREKIDAČA KOJI SE NALAZI S PREDNJE STRANE ISPRAVLJAČA,
3. NA ISTOSMJERNOM IZVORU NAPONA TREBA PODESITI NAPON IZVORA NA VRIJEDNOST OD 9 VOLTI,
4. PREKIDAČEM, KOJI SE NALAZI S DESNE BOČNE STRANE HOLOGRAMA, UKLJUČITE NAPAJANJE ELEKTROMOTORA, ČIME SE UREĐAJ UKLJUČUJE U RAD I POČINJE VRTNJA HOLOGRAMA I ISPIS TEKSTA.
hologram
AUTOR: KLETUŠ BARBARA
MENTOR: BONI TIBOR