MJERAČ UDALJENOSTI

Mjerač udaljenosti služi za mjerenje udaljenosti od nekoliko milimetara do više kilometara, pri čemu se izmjerena vrijednost može prikazazti na LCD displeju u centimetrima ili metrima. Mjerač udaljenosti se sastoji od slijedećih sastavnih dijelova:
1. Elektronički dio s mikrokontrolerom,
2. Enkoder iz optičkog miša kao osjetilo prekida,
3. Kotač s ručkom za držanje.
1. U elektroničkom dijelu mjerača najvažniju ulogu ima Atmelov mikrokontroler AT89C2051 u koji se smješta program u programskom jeziku Bascom i pomoću kojeg se upravlja s radom mjerača. Nakon uključenja napajanja potrebno je odabrati u kojoj mjernoj jedinici želimo izmjeriti udaljenost, u centimetrima ili metrima. Nakon toga tipkom RESET pokrećemo program za brojanje vanjskih prekida s kotača prilikom pomjeranja mjerača uz pomoć ručke. Izmjerena vrijednost prikazuje se na LCD displeju.
2. Osjetilo prekida ili enkoder prilikom okretanja kotača, po kojem klizi, daje određen broj kratkih impulsa koji su potrebni za izračunavanje izmjerene udaljenosti između početne i krajnje točke mjerenja.
3. Kotač s ručkom za držanje služi za smještaj osjetila prekida i elektroničkog sklopa. Unutar elektroničkog dijela nalazi se baterija od 9V za napajanje, te stabilizator napona koji snižava napon od 9 V na +5 V koji je potreban za rad mikrokontrolera.
4. Impulse dovodimo na nožicu 8 mikrokontrolera na ulaz P3.4 , koji radi u režimu Timer0 i konfiguriran je kao Counter (brojač).
UPUTE ZA RUKOVANJE
1. Kip prekidačem na prednjoj strani elektroničkog dijela mjerača uključite napajanje sklopa što se vidi uključenjem zelene LED diode pokraj prekidača.
2. Pomoću drugog kip prekidača odaberite željenu mjernu jedinicu za prikaz izmjerene udaljenosti GORE u centimetrim cm , DOLJE u metrima m.
3. Pripremimo kotač s nosačem za mjerenje udaljenosti, te pomoću tipkala RESET uključimo mjerač i počinjemo s guranjem i istovremenim prikazom izmjerene udaljenosti na LCD displeju u odabranoj mjernoj jedinici.
4. Nakon završetka mjerenja željene udaljenosti isključimo prekidač za napajanje sklopa.

MINJA

mjerač udaljenosti
mjerač
AUTOR: MINJA MALOVIĆ
MENTOR:TIBOR BONI

Odgovori