PWM UPRAVLJANJE MIKROKONTROLEROM

Sažetak:
PWM upravljanje raznim trošilima uz pomoć mikrokontrolera ostvaruje se tako što mikrokontroler radi kao analogno-digitalni pretvarač, pri čemu se trošilo uključuje 30 puta u sekundi te se brzina dobije preračunavanjem iz izmjerenog vremena uključenja i isključenja. Najvažniji elementi su otpornici R3, R5 i kondenzator C6, te potenciometar P, koje mikrokontroler koristi pri A/D pretvorbi. Mjereni analogni napon se dovodi s klizača potenciometra na (-) ulaz analognog komparatora, dok se na (+) ulaz dovodi pilasti napon nastao punjenjem kondenzatora C6. Mikrokontroler prati promjenu stanja na izlazu komparatora do trenutka kada se naponi na (-) i (+) ulazima izjednače. Što je mjereni napon viši, proteći će više vremena i to je osnovni princip na kojem radi ovaj sklop. Kada sedamsegmentni displej prikaže vrijednost 0 tada je sklop isključen, a kada prikaže broj 9 onda je sklop stalno uključen, dok ostali brojevi znače određenu brzinu vrtnje trošila.
Namjena:
1. Za regulaciju brzine ventilatora u motornom vozilu sa sedamsegmentnim displejom,
2. Za kontrolu brzine vrtnje okretanja ražnja,
3. Kao tajmer za svjetlo i dr.
pwm
AUTOR: ERNST NORBERT
MENTOR: BONI TIBOR

Odgovori