“ELVIBRO” ŠTAP ZA INVALIDE

Namjena:
„ELVIBRO“ štap za invalide predstavlja elektronički sklop uz pomoć kojeg omogućavamo da slabovidna ili slijepa osoba, bez dodira štapa na nailazeću prepreku, reagira odmah nakon vibriranja elektromotora. „Elvibro“ štap za invalide koristi se kao pomagalo za kretanje, pri čemu se olakšava kretanje i brže reagira na nailazak prepreka, odnosno predmeta. Elektroničkom sklopu se vrlo jednostavno može podešavati udaljenost na kojoj će reagirati, prema želji ili potrebama korisnika.
Rukovanje:
1. Uređaj se uključuje uz pomoć sklopke koja se nalazi s donje strane kućišta.
2. Uz pomoć dva promjenljiva trimer otpornika vrši se podešavanje udaljenosti na kojoj će reagirati sklop.
2015-04-16 16.31.17

AUTOR: PECARSKI VEDRAN
MENTOR: BONI TIBOR

Odgovori