DIGITALNI SAT

DIGITALNI SAT je mikrokontrolerski sklop programiran u programskom jeziku Bascom, a služi kao digitalni sat i kao didaktičko pomagalo na praktičnim vježbama iz programiranja mikrokontrolera.
Rukovanje:
1.Uređaj se uključuje uz pomoć sklopke koja se nalazi s donje strane kućišta.
2.Prema uputama na LCD pokazivaču, PRVA tipka se drži sve dok ne namjestimo DRUGOM tipkom sate, a TREĆOM tipkom minute, a na kraju otpuštanjem PRVE tipke pokreće se prikaz točnog vremena.

DIGITALNI SAT
DIGITALNI SAT

AUTOR: JOSIPOVIĆ KATARINA
MENTOR: BONI TIBOR

Odgovori