ELEKTRONIČKA BRAVA

NAMJENA:
Elektronička brava je elektronički sklop upravljan programom koji se nalazi u mikrokontroleru firme Atmel i programiran u programskom jeziku Bascom.

     Elektronička brava s mikrokontrolerom sastoji se od slijedećih dijelova:

  1. Elektronički sklop s LCD displejom i mikrokontrolerom AT89C4051 i tipkovnicom;
  2. Elektronička brava s alarmnom sirenom;
  3. Kućište – model kuće s vratima;
  4. Sklop za napajanje uređaja 230V/50 Hz, akumulator 12 V sa solarnim ćelijama i regulatorom napona.

 
PREDNOSTI:
Elektronička brava predstavlja jednostavan sklop s vrlo niskom cijenom izrade, peterocifrena kombinacija s dodatnim sigurnosnim postavkama pruža izuzetno veliku sigurnost i ima vrlo veliku pouzdanost rada zbog korištenja mikrokontrolera u programiranom načinu rada.

Inovativnost elektroničke brave leži u načinu programiranja i provjere peterocifrene kombinacije, što je izvedeno u programu Bascom. Dodatnu sigurnost pruža i to što se utipkane znamenke ne prikazuju na displeju, te što nakon tri pogrešno upisane kombinacije počinje svirati sirena i uključi se sigurnosno alarmno svjetlo, te se cijeli sklop blokira na vrijeme od 80 sekundi. Funkcioniranje sklopa može se pratiti na alfanumeričkom displeju 16*2 znamenke s pozadinskom rasvjetom. U slučaju nestanka mrežnog napona sklop se dalje napaja iz akumulatora od 12 V, 7.2 Ah. Solarne ćelije koje se nalaze na gornjoj strani kućišta pune akumulator, preko regulatora napona.
BRAVA
AUTOR: BARBARA KLETUŠ
MENTOR: TIBOR BONI

Odgovori