INTERNETOM UPRAVLJANA RASVJETA

20180504_193203
NAZIV INOVACIJE: INTERNETOM UPRAVLJANA RASVJETA
AUTOR: GABRIJEL KANJO
MENTOR: TIBOR BONI

Internetom upravljana rasvjeta je sklop koji omogućava uključenje ili isključenje svjetla i/ili drugih uređaja i sklopova po želji i potrebama korisnika, uz pomoć interneta s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje postoji internetska veza. Sklop služi za uključenje svjetla preko interneta kada se nalazimo na godišnjem odmoru i nismo kod kuće, kako bi, eventualne provalnike, odvratili ili upozorili da se netko nalazi u kući ili stanu.
Uključenjem napajanja na Arduino Uno pločici pokreće se program unutar Arduina pomoću kojeg se treba priključiti na željenu Wi-Fi mrežu određenog naziva i lozinke, koji će u serijskom monitoru Arduina prikazati IP adresu Wi-Fi modula. Tu IP adresu treba ispisati unutar instalirane WEB stranice koja služi za upravljanje sa servo motorom i rasvjetom. Nakon toga se direktno može upravljati sa servo motorom pomicanjem kliznika na web stranici.

Odgovori