KONTAKT

UDRUGA INOVATORA BARANJE

Predsjednik: Boni Tibor, inž.el.

Tajnica: Olivera Stojaković, prof.računalstva.

ADRESA: 31300 Beli Manastir, Trg slobode 16a

TEL: 031/701-360
031/740-371

e-mail: uib.ztkbm@gmail.com ,grbuib

Odgovori